12.11.06

Programa do curso

Déixoche o esquema do que vou partir para a organización do curso. Como é obvio, as circunstancias irán indicando as correccións que se deban ir introducindo.


  1. Presentación do curso. Materiais elaborados para o seu seguimento. Axustes da planificación. (1 sesión).
  2. Conceptos básicos da imaxe dixital. Software de edición: Picasa. Prácticas con elementos procedentes destas tres fontes: cámara dixital, escáner, internet. (2 sesións).
  3. A voltas coa foto dixital: recibiremos a visita dun profesional da imaxe dixital (cámara da TVG). Aproveitaremos para consultarlle todas aquelas dúbidas que temos á hora de utilizar as nosas cámaras. (1 sesión).
  4. Elaboración dun blog: rexistraremos un espazo web na plataforma blogger (www.blogger.com); despois faremos un blog xenérico sobre un tema proposto; por último, cada participante elaborará unha serie de artigos que se axusten aos seus intereses (áreas que imparte, cuestións relativas ao seu centro, traballo coa transversalidade, etc.). (2 sesións).
  5. Utilización de Powerpoint para a realización de presentacións electrónicas e/ou carteis para a impresión dixital. (1 sesión).
  6. Presentación de traballos. Conclusións. Valoración das actividades do curso. Avaliación. (2 sesións).
Nota: para desenvolver o punto 4 (creación dun blog), é interesante que dispoñas dunha conta de correo gmail. Dado que os rexistros en gmail se fan por invitación dun usuario, suxíroche que me remitas un correo electrónico para que eu che curse a túa invitación. O proceso de rexistro é moi sinxelo e rápido. O meu enderezo: xdafonte@gmail.com.

No hay comentarios: