6.11.06

Teño unhas imaxes. Que fago agora?

Imos partir dun suposto nada rebuscado: saímos coa nosa cámara dixital e agora estamos de volta cunhas poucas fotos na tarxeta. Antes que ningunha outra cousa, o que eu faría en primeiro lugar sería levalas a unha carpeta do disco duro do ordenador e repasalas para desfacerme das que non me interesasen. As tarxetas son un medio de almacenamento bastante seguro, pero non hai ningunha razón para acumular nela as fotos que nos interesa conservar.
Xa coas fotos a bo recaudo, toca agora revisalas co noso software de edición para facer uns axustes básicos: recortar, dar ou quitar brillo e contraste, mellorar a tonalidade, etc. Noutro artigo falaremos en detalle do software de edición.
A partir deste momento ábresenos un mundo de posibilidades: utilizar as fotos para ilustrar un texto en Word ou OpenOffice, acompañar unha táboa de Excel, protagonizar unha presentación de PowerPoint, animar un blog coma este que estás a ler ou a páxina web do teu centro, remitilas por correo electrónico, imprimilas, revelalas... O mesmo cabe dicir, por suposto, dunha imaxe obtida por medios tales como a dixitalización a través de escáner ou o volcado de internet.Nas catro ilustracións superiores aplicamos diferentes axustes co programa Picasa, unha das moitas aplicacións de edición gráfica que inundan o mercado.

No hay comentarios: