2.11.06

Escáner

O escáner é o dispositivo que permite pasar a información que contén un documento a unha computadora, para deste xeito poder modificalo.
Este proceso transforma as imaxes a formato dixital, é dicir en series de 0 e de 1, podendo entón ser almacenadas, retocadas, impresas ou ser utilizadas para ilustrar un texto.

Pese á proliferación de dispositivos que captan directamente as imaxes en formato electrónico, o escáner segue a ser un periférico fundamental en calquera equipo informático. De seguido anoto algunhas consideracións que, segundo o meu criterio, deben ser tidas en conta á hora de traballar cun escáner:

-Mellor, todo dixital. Polo xeral, é preferible utilizar nos nosos traballos unha fotografía feita con cámara dixital que unha imaxe obtida desde un escáner. No tránsito do analóxico ao dixital prodúcense bastantes incidencias e non sempre é doado correxilas co software de retoque.
-Mellor, máis novo. Un escáner dos que hoxe se poden atopar no mercado vai dar unha calidade bastante superior a moitos modelos antiguos, sobre todo aos de marcas descoñecidas. Esta afirmación é válida tamén para as impresoras multifunción que se venden a menos de 100 euros, que constitúen unha boa compra para a meirande parte de usuarios/as.
-Hai que retocar. Unha imaxe escaneada debe ser sometida sempre a un proceso de edición.
-Os píxeles non o son todo. Unha resolución de 200 ppp (puntos por pulgada) é suficiente para unha dixitalización. Para os traballos que requiren alta calidade soen empregarse 300 ppp. Polo tanto, non te fixes tanto nas resolucións máximas que anuncian os fabricantes (ademais, minten bastante) como na calidade das ópticas que incorporan e na robustez do dispositivo.
-Traballas con negativos? Se queres dixitalizar negativos ou diapositivas cunha certa calidade vas necesitar un escáner de gama alta. De todas formas, poucas persoas conozo que fagan uso desa prestación.

Para ampliar información:


No hay comentarios: