4.11.06

A cámara dixital

Empezo este artigo recomendándoche a consulta deste artigo da Wikipedia e das ligazóns que nel se ofrecen.
A diferencia esencial entre a cámara que ilustra este artigo e calquera dos moitos dispostivos dixitais que hoxe nos rodean é que estes últimos capturan as imaxes grazas a un sensor fotosensible que convirte a luz en información dixital.
Non é necesario falar aquí das posibilidades que abre a tecnoloxía dixital no campo da fotografía: son obvias para todos. A popularización do uso das cámaras dixitais, fortemente impulsada polo abaratamento das máquinas e polo espectacular incremento da súa calidade, está facendo posible que a foto electrónica estea a desprazar á tradicional en todos os ámbitos.

Unha das consecuencias que está traendo o desenvolvemento tan acelerado que experimenta a fotografía dixital é a proliferación de múltiples dispositivos:

-As cámaras dixitais: cada vez con máis megapíxeles (o argumento de ventas por excelencia), con máis funcións, máis versátiles (case todas as actuais rexistran audio e vídeo).

-As videocámaras dixitais: moitas delas levan unha tarxeta para gravar fotografías. Ademais, o software de edición de vídeo que se está a usar neste momento permite tratar indistintamente vídeo e fotografía, polo que se observa, na miña opinión, unha progresiva converxencia entre ambas disciplinas. Mira, por exemplo, estes vídeos: vídeo1, vídeo2, vídeo3; non teñen que ver nada entre si, agás no feito de que os tres están elaborados a partir de fotografías dixitais. Pola súa parte, practicamente todas as cámaras dixitais actuais permiten rexistrar secuencias de vídeo e audio.

-Os teléfonos móbiles: agora mesmo hai no mercado terminais de telefonía móbil que ofrecen cámara integrada con resolucións de 3,2 MP e -o que a min máis me sorprende- con zoom óptico, unha prestación impensable hai pouco tempo. Pronto entrarán en catálogo terminais que fotografían a resolucións de 5 MP.

-As PDA, as webcam... e o que veña.

Máis información:

No hay comentarios: