7.11.06

Profundidade de corProfundidade de cor: A profundidade de cor dunha imaxe refírese ao número de cores diferentes que pode conter cada un dos puntos ou píxeles que a forman, e depende da cantidade de información (número de bits) que pode almacenar un píxel.

Profundidade de cor Cores posibles Comentarios
1 bit por pixel 2 Arte Lineal (B&N). Modo Mapa de Bits
4 bits por pixel 16 Modo Escala de Grises
8 bits por pixel 256 Modo Escala de Grises. Modo Cor Indexada.
16 bits por pixel 65.536 High Color
24 bits por pixel 16.777.216 True Color. Modo RGB 8 bits por canle (8x3=24). Modo Lab 8 bits por canle.
32 bits por pixel 4.294.967.296 Modo CMYK

Unha imaxe a cor está tipicamente representada por unha profundidade de bits entre 8 e 32 bits. Nunha imaxe de 24 bits, os bits polo xeral están divididos en tres grupos (8 para o bermello, 8 para o verde e 8 para o azul). Para representar outras cores utilízanse combinacións deses bits, conseguíndose en total 16,7 millóns de valores de cor.

Peso dun arquivo: A cantidade de cores utilizadas na imaxe inflúe moito no tamaño do arquivo que a contén. Cantas máis cores se utilicen, máis grande será o tamaño do ficheiro gráfico. necesario. Loxicamente, no peso dun arquivo de imaxe incidirá tamén o número de píxeles que conteña. Esta é a razón pola que as cámaras dixitais máis modernas, que producen fotografías con maior número de píxeles, precisan tarxetas de almacenamento máis grandes.

Peso dun arquivo e internet: O peso dun arquivo gráfico é un elemento crucial á hora de subilo á rede: canto maior sexa, máis tempo nos leva operar con el e con máis rapidez se esgotan as posibilidades de almacenamento. Dado que a visualización en pantalla é moi pouco esixente en términos de calidade, é posible proceder a un recorte drástico desta sen que merme a eficacia da presentación e cunha mellora moi importante na velocidade de acceso.
Un exemplo: cando aloxei en Flickr a recopilación de imaxes antigas de Silleda que está disponible neste blog reducín dunha tacada (ou sexa, mediante a chamada edición por lotes) o peso de todas as imaxes mediante a aplicación Picasa. O resultado é unha colección de máis de 200 fotos que apenas pesan 10 megas, sen que se aprecie en pantalla ningunha perda significativa de calidade. O peso orixinal das imaxes superaba os 350 megas, unha cantidade desorbitada para o Flickr, que só concede 20 megas mensuais a cada conta de usuario.

Máis información:

No hay comentarios: